Trafik Sigortası

1Zorunlu Trafik Sigortası

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na tabi olan zorunlu bir sigorta ürünüdür.

Sigortanın Kapsamı Nelerdir?

Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.

Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar, bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur.

Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır. Bu sigorta, işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder ve Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Daha detaylı bilgi almak için Trafik Sigortası Bilgi Merkezi sayfasını "www.tramer.org.tr" adresinden inceleyebilirsiniz.

2Trafik Poliçenizin Ana Teminatı Nedir ?
 • Aracınızın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı Genel Şartlarda içeriği belirlenmiş tazminatlara ilişkin talepleri, kaza tarihi itibariyle geçerli zorunlu sigorta limitleri dahilinde karşılar.
 • Sigortanın kapsamı üçüncü şahısların, sigortalının Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki sorumluluk riski kapsamında, sigortalıdan talep edebilecekleri tazminat talepleri ile sınırlıdır.
 • Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak;
  • İnsan taşımada kullanılan römorklar bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur.
  • Zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar teminat limitleri dahilinde teminata dahildir.
  • Sigortalının haksız taleplere karşı savunmasını bu genel şartların B.2.4. maddesi hükmü çerçevesinde temin eder.
3Teminatların Özet İçeriği

Bu genel şart kapsamındaki teminat türleri aşağıda yer almaktadır. Detaylı bilgi için trafik sigortası genel şartlarını inceleyiniz.
http://www.tsb.org.tr/EditHtmlModule.aspx?pageID=1080&mid=3084

 • Maddi Zararlar Teminatı:

Değer kaybı dahil doğrudan malları üzerindeki azalmadır.

 • Sağlık Giderleri Teminatı:

Protez organ bedelleri de dahil olmak üzere yapılan tüm tedavi giderlerini içeren teminattır.

 • Sürekli Sakatlık Teminatı:

Üçüncü kişinin sürekli sakatlığı dolayısıyla ileride ekonomik olarak uğrayacağı maddi zararları karşılamak üzere, genel şartların ekinde yer alan esaslara göre belirlenecek teminattır.

 • Destekten Yoksun Kalma (Ölüm) Teminatı:

Üçüncü kişinin ölümü dolayısıyla ölenin desteğinden yoksun kalanların destek zararlarını karşılamak üzere bu genel şart ekinde yer alan esaslara göre belirlenecek tazminattır. Söz konusu tazminat miktarının tespitinde ölen kişi esas alınır.

4Trafik Poliçenize Dilerseniz Ek Teminat Alabilirsiniz

Yukarıdaki teminatlara ek olarak aşağıdaki teminatlar poliçenize dahil edebilirsiniz.

 • Asistans hizmeti ek teminatı
 • Ekstra limit alarak normal poliçenizin limitlerini arttırabilirsiniz