Özel Sağlık Sigortası

1Bilgilendirme

Sağlık sigortalarının ana teminatı yatarak tedavilerdir ve bu teminatlar poliçeden çıkarılamaz. Yatarak tedaviler her sigorta şirketinin poliçesinde farklı özellikler arz eder. Örneğin bazı sigorta şirketleri küçük müdahale kavramı yerine küçük cerrahi kullanırlar ancak bu iki kavramın sigortacılıktaki uygulamaları farklıdır. Örneğin biri besin zehirlenmesi sonucu verilen acil yardımı kapsarken, diğeri bu durumu kapsam dışı tutar. Temel hatları ile yatarak tedavi teminat içeriği aşağıdadır. Lütfen bu teminatların sigorta şirketlerindeki içeriği ve uygulamaları hakkında bize danışınız.

2Sağlık poliçesi yaptırırken nelere dikkat etmelisiniz ?
 • Sağlık poliçesinin en önemli teminatı “Otomatik Yenileme Güvencesi” ve “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” dir. Poliçenizde bu iki teminatın olup olmadığına, varsa hangi koşullarda bu teminatın verildiğine dikkat edin.
 • İlk kez sigortalanıyorsanız ameliyat bekleme sürelerinizi öğrenin.
 • İlk kez sigortalansanız dahi kemoterapi-radyoterapi ve kalp rahatsızlıkları için bekleme süresi olup olmadığını sorgulayın.
 • Poliçenizin kapsam ve limitlerine dikkat edin.
  • Yatarak Tedavi içeriği, limit ve kapsamını iyi sorgulayın.
  • Ayakta Tedavi içeriği, limit ve kapsamını öğrenin.
 • Bebek planınız varsa;
  • Doğum bekleme süresini,
  • Doğum limitinizi,
  • Kuvöz uygulama ve limitlerini,
  • Bebeğinizin doğum sonrası kazanacağı hakları mutlaka öğrenin.
 • “Doğuştan Gelen Hastalıklar” teminatınızı nasıl kazanacağınız konusunda bilgi alın.
 • Poliçenizin anlaşmalı hastane listesi ve bu hastanelerdeki uygulamarı hakkında bilgi sahibi olun.
 • Poliçenizde muafiyet olup olmadığını kontrol edin.
 • Poliçenizde istisna, ek prim ya da katılım uygulanan bir rahatsızlık olup olmadığını kontrol edin.
 • Poliçenizin teminat dışı kalan hallerin neler olduğunu öğrenin.
3Sağlık Sigortası Ana Teminatları
 • Yatarak Tedaviler
 • Ameliyatlar
 • Yoğun Bakım
 • Kemotereapi-Radyoterapi-Diyaliz Masrafları
 • Küçük Müdahale
 • Kroner Anjio
 • Oda-Yemek-Refekatçi Masrafları
 • Ambulans ve Asistans Hizmetleri
4Sağlık Sigortası Ek Teminatları

Yukarıdaki teminatlara ek olarak aşağıdaki teminatlar poliçenize dahil edebilirsiniz. Bu teminatlar poliçelere belirli limitlerle ya da limitsiz olarak eklenir. Bu limitler iki kapsamla size hizmet sağlar. Limit uygulamaları her sigorta şirketinde farklıdır. Limit ve kapsam uygulamaları hakkında bize danışmanızı rica ederiz.

 • Doktor Muayene
 • Laboratuvar Hizmetleri
 • Görüntüleme ve Tanı Yöntemleri
 • İleri Tanı Yöntemleri
 • Fizik Tedavi Giderler
5Seçimlik Teminatlar

Seçimlik teminatlar hem yatarak tedavilere hem de ayakta tedavilere ek olarak poliçeye ek prim ödenerek eklenir. Bu teminatlar;

 • Doğum
 • Check – UP
 • Yurtdışı Tedavi
 • Hayat Sigortası
 • Ferdi Kaza
 • Prestij Paket (İkinci Görüş, Hastanede Özel Hizmetler, Yatarak Tedavi Sonrası Eve Nakil)
 • Diş Paketi