Nakliyat Sigortası

1Emtia Sigortası

Artık yükünüze zarar verebilecek tehlikeler sizi korkutmayacak!

Emtia Sigortası, ithalat, ihracat veya tüm yurtiçi taşımalarda, yükleme-boşaltma risklerinde, doğal afetlerde, çalınmalarda geniş kapsamlı teminatlar ile sizi ve yükünüzü güvence altına alıyor.

İsterseniz seçeceğiniz en geniş kapsamlı teminatlarla tüm yükünüzü her türlü tehlikeye karşı güvence altına alabilir, isterseniz daha dar kapsamlı teminatlar kullanarak kamyon klozu, demiryolu klozu, uçak klozu, gemi klozu, IC C, ICC FPA'yı seçebilir, böylece nakil aracının sadece sevkiyat esnasında uğrayacağı bir olay sonucunda meydana gelen zararları karşılayabilirsiniz.

Tam ziyan teminatı ile sevkiyat esnasında nakil aracınızın yükünüzle birlikte tamamen zarara uğraması haline karşı güvence altına alınırsınız. Kıymet nakliyat teminatı ile nakliyat esnasında taşınan kıymetleri de (para, çek, senet, külçe altın, gümüş vb.) ayrıca sigortalayabilir, taşıma süresince uğrayabileceği zaraları teminat altına alabilirsiniz.

2Yat Sigortası

Kendinizi hep sakin sularda hissedeceksiniz!

AXA SİGORTA tedbiri hiçbir zaman elden bırakmayan siz denizcileri de düşündü ve sizin için Geniş Kapsamlı Yat Sigortası'nı hazırladı.

Özgürlüğünüzün ve denizin tadını doya doya yaşamak için yapmanız gereken tek şey, ticari ya da turistik amaçlı yatınız ya da kotranızı AXA SİGORTA güvencesi altına almak.

Yatınızı AXA SİGORTA güvencesine demirleyin

AXA SİGORTA Geniş Kapsamlı Yat Sigortası'nda yatınızın gövdesi, makineleri, yatın adını taşıyan servis botları ve yat ile alınıp satılması mutat olan tüm donanım ve ekipmanlar güvence altında. Yatınız sizin en büyük keyfiniz. AXA SİGORTA' nın size sunduğu güvence paketi sayesinde artık hiçbir şey keyfinizi kaçıramayacak.

Standart poliçe kapsamı

 • Fırtına, çarpma, çatma, karaya oturma gibi deniz kazaları (deniz kaza ve tehlikeleri),
 • Yangın,
 • İnfilak,
 • Deprem, yıldırım, volkanik patlama gibi doğal afetler,
 • Korsanlık,
 • Kötü niyetli hareketlerin yarattığı hasarlar,
 • Kara ve hava taşıt araçlarıyla veya benzeri nesnelerle; rıhtım/liman teçhizat veya tesisleriyle temas neticesi meydana gelen zararlar,
 • Karaya oturma nedeniyle karinenin kontrolü için yapılan harcamalar,
 • 3. kişilerin ihmali nedeniyle doğan zararlar (Sigortalının, yat sahibinin veya işletmecilerinin hesabına yapılan tamirat veya tadilat işleri ile, yatın bakımı sırasında ihmalden veya sözleşme ihlalinden kaynaklanan kusurların giderilme masrafları hariç),
 • Normal olarak tekneye veya servis botuna kilitlenmiş dıştan takma motorun ya da servis botunun çalınması,
 • Teknenin çalınması,
 • Tekneye, depolama veya tamir mahalline zor kullanarak girilip çalınan teçhizat veya makineler,
 • Tekne ve makinelerdeki gizli kusur, şaftların kırılması, kazanların patlaması sonucu meydana gelen zararlar (Hatalı parçanın, kırılan şaftın veya kazanın tamir veya ikame bedeli masrafları hariç),
 • Yatma mahallinin önceden bildirilmesi kaydıyla, yatma mahallinde, çekek yerinde, çekek yerine çekilirken ya da denize indirilirken oluşan zararlar.

Ek teminatla hangi riskleri kapsam altına alabilirsiniz?

 • Harp ve benzeri durumlar, grev, Iokavt, halk hareketleri, durdurma (tevkif), alıkoyma ve benzeri korsanlık hareketleri ile teröristlerin ve politik amaçlı kişilerin neden olduğu kayıp ve hasarlar,
 • Yatın yarış halinde iken "Institute Yacht Clause Racing Risk Extension Clause" ile teminat altına alınması.

Hangi durumlar teminat kapsamı dışında kalıyor?

 • Yatın adını ve işaretini taşımayan servis motorları,
 • Dıştan takma motorların düşmesi,
 • Tasarım ve konstrüksiyondaki hataların giderilmesi için yapılan harcamalar,
 • Nukleer tehlikeler,
 • Kişisel eşyalar, yakıt, kumanya, balıkçılık takımları ve demirleme donanımları.

Yatınız neredeyse AXA SİGORTA güvencesi orada...

Yat poliçesinde yazılı olan coğrafi alana uygun olarak; denizde, yatma mahallinde, çekek yerinde, çekek yerine çekilirken veya indirilirken güvence altındadır.

3. Şahıslara yönelik teminatlar nelerdir?

 • Herhangi bir tekneye, mülke verilen hasar veya bunlarda oluşan kayıplar,
 • Sigortalı yatta, yakınında veya herhangi bir yatta; can kaybına, sakatlığa veya yaralanmaya sebep olunması (can kurtarmak ve acil yardım dahil, iş hukuku mevzuatı altında işveren olarak sorumluluk halleri hariç),
 • Yat enkazı kaldırılırken ihmal nedeniyle doğabilecek sorumluluklar,
 • Yatın Iiman, dok, iskele, rıhtım, fener, telefon, telgraf kabloları gibi diğer sabit ve hareketli cisimlere vereceği zararlar,
 • Yatın su kayağı ve benzeri sporların yapılmasında kullanılması nedeniyle doğabilecek sorumluluklar, ayrıca teminat altına alınmadıkça sigorta kapsamında değildir.

Yatınızın sigorta bedelini siz belirleyin!

Yat Sigortası bedeli, sigorta kapsamına girecek unsurların, rayiç değeri üzerinden belirlenir. Bu konuda gemi risk mühendislerimiz yardımınıza hazırdır.

Yatınız inşa halindeyken de sigortalatabilirsiniz.

AXA SİGORTA' nın Tekne Yat İnşaat Sigortası'ndan yararlanarak ayrı bir poliçe ile yatınızı yapım sırasında meydana gelebilecek her türlü kazaya karşı sigortalayabilirsiniz.

Özel indirimlerimizden yararlanın!

Hasarsızlık İndirimi

Eğer yatınız AXA SİGORTA Geniş Kapsamlı Yat Sigortası güvencesi altındaysa, hasarsız geçen her yıl için artan indirimlerimizden faydalanabilirsiniz.

Filo İndirimi

Tamamı, Geniş Kapsamlı Yat Sigortası ile güvence altına alınmak koşuluyla, toplam değerleri ve sayıları belirli bir Iimiti aşan yatlardan oluşan filolara, indirim ve özel poliçe koşulları uyguluyoruz.