Kasko Sigortası

1Kasko poliçesi yaptırırken nelere dikkat etmelisiniz ?
 • Aracınızın ruhsat bilgisi poliçenizle aynı olmalı.
 • Aracınızın orjinali dışında araçta bulunan aksesuar, kasa, logo vb ekler poliçenizde bedeli ayrıca belirtilerek poliçenize not edilmelidir.
 • III.Kişilere ya da karşı tarafa verilen hasarlar ile ilgili limitleri (İhtiyari Mali Mesuliyet Limiti/Artan Mali Mesuliyet Limiti) aracınızın tonajını da dikkate alarak belirleyin.
 • III.Kişilere ya da karşı tarafa verilen hasarlar ile ilgili “manevi tazminat talepleri” limitlerini (İhtiyari Mali Mesuliyet Limiti/Artan Mali Mesuliyet Limiti) sigortanızla mutlaka sigortacınızla konuşun.
 • Poliçenizin muafiyet (kaza başı muafiyet-cam hasarı muafiyeti-deprem muafiyeti-sel muafiyet- terör muafiyeti) uygulamalarını sigortacınıza danışın.
 • Hasarsızlık indiriminizi hasarlarda koruyan uygulamalar olup olmadığını kontrol edin. 
 • Poliçenizin asistans hizmet uygulamalarını kontrol edin. Asistans hizmet size aşağıdaki konularda destek olur.
  • İkame araç gün hakkınız.
  • Çekici hizmet limitleriniz.
  • Kurtarıcı hizmet limitleriniz.
  • Yol yardım hizmetiniz hakkında bilgi alınız.
 • Aracınızda kişisel eşyanız (bebek koltuğu vb) varsa bunu mutlaka sigorta poliçenize ekleyin. Aksi taktirde bunlara gelecek zararlar teminat kapsamı dışında olacaktır.
2Kasko poliçenizin ana teminatları nelerdir ?
 • Çarpma-Çarpılma
 • Devrilme
 • Düşme ve Yuvarlanma
 • Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi 
 • Yanma
 • Kötü Niyetli Hareketler

 

3Kasko poliçenizi ek teminatları nelerdir ?

Yukarıdaki teminatlara ek olarak aşağıdaki teminatlar poliçenize dahil edilebilir;
Detaylı bilgi için kasko sigortası genel şartlarını inceleyiniz. 

http://www.tsb.org.tr/Default.aspx?pageID=1077

 • Yurtdışı teminatı,
 • Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
 • Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar, 
 • Deprem ve yanardağ püskürmesi,
 • Toprak kayması,
 • Fırtına,
 • Dolu,
 • Yıldırım,
 • Sel ve su baskını,
 • Araçta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar, 
 • Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar, 
 • Poliçede bu korumaya ilişkin belirtilen limitle sınırlı olmak üzere kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar, 
 • Aracın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar, 
 • Aracın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar, 
 • Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar, 
 • Kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar, 
 • Kemirgen ve ek sözleşmede belirtilen durumlar dahilinde diğer hayvanların vereceği zararlar, 
 • Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar,
 • Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça aracın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar. 

Trafik Sigortası

1Trafik poliçenizin ana teminatı nedir ?
 • Aracınızın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı Genel Şartlarda içeriği belirlenmiş tazminatlara ilişkin talepleri, kaza tarihi itibariyle geçerli zorunlu sigorta limitleri dahilinde karşılar.
 • Sigortanın kapsamı üçüncü şahısların, sigortalının Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki sorumluluk riski kapsamında, sigortalıdan talep edebilecekleri tazminat talepleri ile sınırlıdır.
 • Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak;
  • İnsan taşımada kullanılan römorklar bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur.
  • Zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar teminat limitleri dahilinde teminata dahildir.
  • Sigortalının haksız taleplere karşı savunmasını bu genel şartların B.2.4. maddesi hükmü çerçevesinde temin eder.
2Teminatların özet içeriği

Bu genel şart kapsamındaki teminat türleri aşağıda yer almaktadır. Detaylı bilgi için trafik sigortası genel şartlarını inceleyiniz.
http://www.tsb.org.tr/EditHtmlModule.aspx?pageID=1080&mid=3084

 • Maddi Zararlar Teminatı:

Değer kaybı dahil doğrudan malları üzerindeki azalmadır.

 • Sağlık Giderleri Teminatı:

Protez organ bedelleri de dahil olmak üzere yapılan tüm tedavi giderlerini içeren teminattır.

 • Sürekli Sakatlık Teminatı:

Üçüncü kişinin sürekli sakatlığı dolayısıyla ileride ekonomik olarak uğrayacağı maddi zararları karşılamak üzere, genel şartların ekinde yer alan esaslara göre belirlenecek teminattır.

 • Destekten Yoksun Kalma (Ölüm) Teminatı:

Üçüncü kişinin ölümü dolayısıyla ölenin desteğinden yoksun kalanların destek zararlarını karşılamak üzere bu genel şart ekinde yer alan esaslara göre belirlenecek tazminattır. Söz konusu tazminat miktarının tespitinde ölen kişi esas alınır.

3Trafik poliçenize dilerseniz ek teminat alabilirsiniz

Yukarıdaki teminatlara ek olarak aşağıdaki teminatlar poliçenize dahil edebilirsiniz.

 • Asistans hizmeti ek teminatı
 • Ekstra limit alarak normal poliçenizin limitlerini arttırabilirsiniz