Hayat Sigortası

1Yıllık Hayat Sigortası

Sevdiklerinizin Geleceğini ve Kendinizi Garanti Altına Alın

Yıllık Hayat Sigortası nedir?

Yıllık Hayat Sigortası, beklenmedik risklere karşı sizin ve ailenizin yaşam standartlarının aynı koşullarla korunarak devam etmesini sağlayan bir sigortadır.

Nasıl Sigortalı Olabilirim ?

18 ile 65 yaş arasında bulunan sağlıklı herkes bu sigortadan yararlanabilir.

Yıllık Hayat Sigortasını yaptırmak için

 • Genel Müdürlüğümüze ve Bölge Müdürlüklerimize
 • Acentelerimize
 • Oyakbank Şubelerine

başvurabilirsiniz.

Yıllık Hayat Sigortası ile Ne Tür Bir Güvence Sağlayabilirim ?

Yıllık Hayat Sigortası ile temel olarak yaşam kaybı riski teminat altına alınmaktadır.

Ayrıca Yıllık Hayat Sigortası ile

 • Kaza Sonucu Vefat Teminatı
 • Kaza Sonucu Tam ve Kısmi Maluliyet Teminatı
 • Hastalık Sonucu Tam ve Kısmi Maluliyet Teminatı
 • Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı
 • Kaza Sonucu Gündelik İş Göremezlik Teminatlarını da ek prim ile sigorta kapsamına alabilirsiniz.

Hangi Süreler İçin Yaptırabilirim ?

Yıllık Hayat Sigortası sizi bir yıl boyunca güvence altına alır. Sigortanızın bitiminde, isterseniz poliçe ve teminatlarınızı yenileyerek güvencenizi devam ettirebilirsiniz.

Prim Tutarınız Nasıl Belirlerim ?

Priminiz; yaşınıza, seçmiş olduğunuz teminat tutarına göre hesaplanmaktadır. Ayrıca seçmiş olduğunuz ek teminatlar da meslek sınıfınıza ve hobilerinize göre priminizi etkilemektedir.

Vergi Avantajından Nasıl Yararlanırım ?

İster ücretli, ister beyana tabii vergi mükellefi olun, ödediğiniz primleri Gelir Vergisi Kanunu'nun 63/3 ve 89/1 maddeleri gereğince, gelir vergisi matrahından düşme hakkınız vardır. Böylece vergi diliminize göre daha az vergi ödeyerek tasarruf sağlayabilirsiniz. Bu avantajdan yararlanmak için prim makbuzlarınızı muhasebecinize veya personel servisine vermeniz yeterlidir.

2Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası nedir?

Siz veya ailenizin sigorta süresi içerisinde herhangi bir kaza geçirmesi durumunda karşılaşacağı maddi olumsuzlukları yaşatmamak veya minimuma indirgemek için hazırlanmış bir sigortadır.

Kimler katılabilir?

18 - 65 yaşları arasındaki kişiler faydalanabilir.

Hangi süreler için yaptırabilirsiniz?

Ferdi Kaza Sigortasını en az bir ay, en fazla bir yıl için yaptırabilirsiniz.

Hangi Teminatları Kapsar?

Teminatlarınızı seçiminize göre, Türk Lirası veya döviz cinsinden belirleyebilirsiniz.

 • Kaza sonucu vefat teminatı
 • Kaza sonucu tam ve kısmi maluliyet teminatı
 • Hastalık sonucu tam ve kısmi maluliyet teminatı
 • Kaza sonucu tedavi masrafları teminatı
 • Kaza sonucu gündelik iş görememezlik teminatı

Acil Yardım hizmetinden nasıl yararlanabilirim?

7 gün, 24 saat boyunca, yurtiçinde ve yurtdışında herhangi bir kaza durumunda asistans hizmetinden yararlanabilirsiniz. Acil durumda yanınıza ulaşan Acil Yardım Ekibi gerekli tüm müdahaleyi yaparak kara veya gerekirse hava ambulansıyla sizi en yakın sağlık kurumuna nakledecek ve tedaviniz sona erdiğinde ikametgahınıza dönüşünüzü sağlayacaktır.

Vergi avantajı nedir?

Eğer ücretli çalışıyor ya da beyana tabi vergi mükellefi iseniz, Gelir Vergisi Kanunu'nun 63./3 ve 89./1 maddeleri gereğince ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan indirebilirsiniz.

3Çocuğum Eğitim

Çocuklarınızın Geleceğini Tesadüfe Bırakmayın, Güvence Altına Alın

Çocuğum Eğitim Sigortası Nedir?

Çocuğum eğitim sigortası ile çocuklarınızın eğitimlerini tamamlanmasını güvence altına alabilir, eğitim masraflarını beklenmeyen durumlara karşı garantileyebilirsiniz.

Sigorta süresi ve prim seçeneklerini çocuklarınızın eğitim süresi, eğitim ücretleri ve bütçenize göre istediğiniz şekilde belirleyebilirsiniz. Ayrıca beklenmeyen durumlarda ödenecek teminat tutarını sabit veya azalan şekilde seçerek ödeyeceğiniz prim miktarlarını bütçenize göre ayarlayabilirsiniz.

Çocuğum Eğitim Sigortasının teminatları dövize endekslenerek tüm ekonomik risklere karşı da ek bir güvence sağlamaktadır.

Kimler Katılabilir?

18 ile 60 yaş arasında olan tüm veliler bu sigortadan yararlanabilir.

Hangi Süreler İçin Yaptırılabilirsiniz?

Çocuğunuzun eğitimini tamamlaması için gerekli olan süreye göre seçim yapabilirsiniz.

Prim Tutarınız Nasıl Belirlenir?

Ödenecek prim tutarı sigorta ettirenin yaşı, sigorta süresi (eğitim yılı), yıllık eğitim gideri ve sabit ve azalan teminat seçimlerine göre hesaplanır.

Prim Tutarınız Nasıl Ödenir?

Primler seçiminize göre, sigorta başlangıcında sadece bir defada peşin olarak veya yıllık taksitler halinde ödeyebilirsiniz. Prim taksitleri, ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası Efektif Satış Kuru üzerinden Türk Lirası'na çevirerek ödenecektir.

Size Bir Şey Olursa Teminat Ne Zaman Devreye Girer?

Riskin gerçekleşmesi durumunda, çocuğun eğitiminin tamamlanması için gerekli teminat poliçede belirtilen tutar üzerinden, lehdar(lar)a T.C. Merkez Bankası Efektif Satış Kuru üzerinden Türk Lirası'na çevrilerek ve toplu olarak ödenecektir.

Kim(ler) Lehdar Olabilir?

Seçiminize göre aile mensubu, okul yönetimi ya da üçüncü şahıslar lehdar olarak belirlenebilir.

Vergi avantajı nedir?

Eğer ücretli çalışıyor ya da beyana tabi vergi mükellefi iseniz, Gelir Vergisi Kanunu'nun 63./3 ve 89./1 maddeleri gereğince ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan indirebilirsiniz.

Örnekler:

Azalan teminatlı alternatifi seçimi durumunda

 • Çocuğunuzun Yıllık Eğitim Gideri: 5.000 USD
 • Eğitim Süresi: 10 yıl
 • Güvence Tutarınız 1. eğitim yılı için: 50.000 USD
 • 2. eğitim yılı için: 45.000 USD
 • 3. eğitim yılı için: 40.000 USD
 • 10. eğitim yılı için: 5.000 USD olacaktır.

Bu örneğe göre 40 yaşında bir velinin ödeyeceği prim tutarı

 • Taksitle ödemede her yıl 298 USD x 5 yıl boyunca
 • Peşin ödemede poliçe başlangıcında 1408 USD olacaktır.

Sabit Teminatlı alternatifi seçimi durumunda

 • Çocuğunuzun Yıllık Eğitim Gideri: 5.000 USD
 • Eğitim Süresi: 10 yıl
 • Güvence Tutarınız 1. eğitim yılı için: 50.000 USD
 • 2. eğitim yılı için: 50.000 USD
 • 3. eğitim yılı için: 50.000 USD
 • 10. eğitim yılı için: 50.000 USD sabit kalacaktır.

Bu örneğe göre 40 yaşında bir velinin ödeyeceği prim tutarı:

 • Taksitle ödemede her yıl 590 USD x 5 yıl boyunca
 • Peşin ödemede poliçe başlangıcında 2790 USD olacaktır.
4Balıkadam

Balıkadam Sigortası Nedir?

Balıkadam Sigortası, sportif dalış yapan balıkadamların beklenmedik bir şekilde hayatlarının tehlikeye girmesi durumunda geleceklerini garanti altına alan bir üründür.

Balıkadam Sigortası'nın Sunduğu Güvenceler Nelerdir?

Sigortalının bir dalış neticesinde yaralanması veya sakatlanması durumunda, tedavisi için yapılan basınç odası ücreti, doktor ücreti, cerrahi işlemler, ilaç, tahlil, röntgen ve diğer tedavi giderleri fatura ile belgelenmesi kaydıyla poliçede yazılı tedavi masrafları limitine kadar, poliçe özel şartları ve Ferdi Kaza Sigortası genel koşulları çerçevesinde ödenir.

Hastanede ya da basınç odasında tedavi olmayı gerektiren boyuttaki bir dalış kazası sırasında oluşan dalış malzemesi kaybı ya da hasarı, poliçe limitleri dahilinde temin edilir. Kaybolan dalış malzemesi sigortalıya değil, dalışı organize eden bir kulübe ait ise hasar ancak kazada kulübün sorumluluğu olmaması halinde ödenir.

Sigortalının bir dalış kazası neticesinde ölümü halinde poliçede yazılı sigorta bedeli, poliçe özel şartları ve Ferdi Kaza Sigortası genel koşulları çerçevesinde sigortalının kanuni varislerine ödenir.

Sigortalının bir dalış kazası neticesinde, bedeninin sürekli bir sakatlığa maruz kalması durumunda kendisine poliçede yazılı sigorta bedeli poliçe özel şartları ve Ferdi Kaza Sigortası genel koşulları çerçevesinde Sürekli Sakatlılık teminatı ödenir.

Eğitmenin Mesleki Sorumluluğu Teminatı Nedir ?

Eğitmen brövesine veya rehber balık adam brövesine sahip olan eğitmenlerin veya rehber balık adamların dalış emniyet kurallarına uymaması ve/veya bir eğitmenin göstermesi gereken gerekli dikkat ve özeni göstermemesi nedeniyle gözetimi altındaki kursiyer ve dalıcıların uğrayabileceği bedensel zararlar sonucunda ( yaralanma, ölüm, sakatlık ) hukuki sorumluluğunun bulunduğuna hükmedilmesi halinde ödemekle yükümlü olacağı tazminatlar poliçede yazılı limitler , Türk hukuku ve poliçe özel şartları dahilinde temin edilir.

AXA SİGORTA YARDIM Tıbbi Yardım Hizmetlerimiz

Acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak lehdara karşılaştığı sağlık problemi konusunda bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane, teşhis merkezleri, eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemler ile ilgili tavsiyede bulunulur ancak tanı konmaz, ilaç önerilmez.

Inter Partner Assistance (IPA), lehdarın hayatını tehdit eden bedeni yaralanma ve dalıştan kaynaklanan ciddi hastalık gibi acil durumlarda lehdarın, en yakın donanımlı hastaneye veya sağlık kurumuna kara ambulansı ile naklini sağlayacaktır. Nakil esnasında hastaya saf oksijen verilmesi, serum bağlanması, sonda takılması, damar veya adale içi enjeksiyon verilmesi sağlanır.

Tedavi bitiminde, lehdarın IPA'ın belirleyeceği bir araçla ikametine ya da ikametine uygun bir hastaneye veya sağlık kurumuna (ikametin TÜRKİYE içinde olması kaydıyla) gereken gözetim altında, doğrudan nakli sağlanır.

Seyahat esnasında, (tıbbi gerekliliği IPA Medikal Ekibi tarafından onaylanan) eşdeğeri bulunamayan reçete edilmiş ilaçlar temin edilir, masrafları lehdar tarafından karşılanır. Nakliye ücreti 10 kg.'a kadar IPA tarafından ödenir.

Gerektiğinde, lehdarın IPA'ın belirleyeceği bir araçla bedensel zarar ya da hastalık için özel basınç odası bulunan uygun ekipmanlı bir hastaneye, gereken gözetim altında doğrudan nakli sağlanır.

Lehdarın, 7 günden fazla hastanede kalması durumunda, bildireceği bir yakınının hastaya refakat edebilmesi için gereken ulaşım gideri IPA tarafından ödenir.

AXA SİGORTA YARDIM Sosyal Hizmetlerimiz

Lehdara tiyatro, opera, bale, konser, fuar, maç gibi sosyal aktiviteler; restoran, otel, eğlence yerlerinin özelikleri/imkanları hakkında bilgi verilir. Lehdar tarafından talep edilen tüm rezervasyonlar, Türk Turizm Acenteleri tarafından yapılarak, kapı fiyatlarının yaklaşık %40-10 arası bir indirim oranı uygulanır. Bu oran direkt acente oranı olup, lehdara komisyonsuz olarak aktarılacaktır. Türkiye'deki 5-4-3 yıldızlı oteller için geçerlidir ve otellerin belli dönemlerinde acentelere uyguladığı promosyonlarda müşteriye direkt olarak verilecektir.

Türkiye'de IPA tarafından lehdar adına yapılacak kiralık araç rezervasyonlarında, kiralık araç acente fiyatlarından yaklaşık %40-10 arasında indirim oranı uygulanır. Bu oranlar, kiralık araç istenilen bölgelere ve sezona göre değişiklikler gösterir ve direkt IPA oranı olarak, lehdara komisyonsuz olarak aktarılır.

Lehdar adına ücret/yer/tarih/mevki onayı alınmak kaydıyla yurtiçi ve yurtdışı uçak bileti alınır. Lehdarın bildireceği adrese bilet, gideri ile ilgili onayı üzerine teslim edilir. Tüm IATA mensubu havayolu şirketlerine yurtdışı uçak bileti alımlarında %5 indirim oranı uygulanır ve ödemeler kredi kartı ile yapılır.

IPA kendi müdahale ettiği vakalarda, istenir ise lehdarın ikamet ettiği yerdeki arkadaşları, iş çevresi ve akrabalarıyla karşılıklı olarak acil mesaj alışverişinde bulunmasını sağlar.

AXA SİGORTA Yardım'a Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Karşılaştığınız her sorunda yanınızda olacak olan AXA SİGORTA Yardım'a 0850 250 99 99 numaralı telefondan yılın 365 günü 24 saat ulaşabilirsiniz.