Grup Özel Sağlık Sigortası

1Grup Özel Sağlık Sigortası türleri nelerdir?

Türkiye'de iki tür ürün vardır.

1. Özel Grup Sağlık Sözleşmeleri

 • Bu poliçeler belirli bir sayı ve üzerinde çalışanlarını Türkiye’deki özel hastanelerde sağlık hizmeti almaları için sigortalamak isteyen kurumlar içindir.
 • En az 20 çalışanın sigortalanması zorunludur.
 • Sigorta ettiren kurum dilerse çalışanlarının eş ve çocuklarını da poliçeye dahil ettirebilir.

2. Tamamlayıcı Grup Sağlık Sözleşmeleri

Tamamlayıcı sağlık sigortası sahibi olmanın üç zorunlu koşulu vardır.

 • SGK ya tabi olmak şayet işverenin prim borcu varsa bu poliçeler anlaşmalı hastanelerde teminat dışı kalır.
 • TC vatandaşı olmak.
 • 0-55 yaş arasında olmak (Not : Bebekler 30 günlükten sonra poliçeye dahil edilebilirler.)
 • En az 10 çalışanın sigortalanması zorunludur.
 • Sigorta ettiren kurum dilerse çalışanlarının eş ve çocuklarını da poliçeye dahil ettirebilir.
2 Grup Özel Sağlık Poliçesi alırken nelere dikkat etmelisiniz ?
 • Bu poliçe bir IK YÖNETİM Stratejisi olduğundan çok dikkatli dizayn edilmesi gerekir.
 • Çalışan sayısı az olan grup poliçelerin grup poliçelerini Özel Sağlık Poliçesi olarak almamasını öneririz.
 • Her poliçenin sigorta şirketi tarafından hazırlanmış bir özel şartı vardır. Bu şartı okumanızı öneririz.
 • Özel şartlarda itirazınız olan huşuları ayrı bir EK PROTOKOL yaparak genişletebilirsiniz.
 • Teminat dışı kalan durumları bilmeniz önemlidir. Bu maddeleri mutlaka sigortacınızla konuşmalısınız.
 • Ameliyatlar ile ilgili “Bekleme Süreleri” ni mutlaka bilmelisiniz.
 • Poliçelerin geçerli olduğu anlaşmalı hastaneleri poliçe yapılmadan önce bilmelisiniz.
 • Anlaşmasız hastane uygulamalarını mutlaka bilmelisiniz.
 • Anlaşmalı hastane / kurumlarda anlaşması doktorların alacakları ücret tarifesini bilmenizi öneririz.
 • Sigorta şirketlerinin anlaşmalı hastane/ kurumlarda yaptığı indirimler hakkında bilgi almanızı öneririz.
 • Doğum teminatı poliçe primleri etkiler, bu nedenle bu limitlerini belirlerken ihtiyatlı olmanızı tavsiye ederiz.
 • Ömür boyu yenileme garantisi haklarını nasıl alacağınızı önceden bilmeniz çok önemlidir.
 • İşten ayrılan kişilerin ömür boyu garantilerini devam ettirebilmelerine olanak sağlayan ek protokol maddelerini çok dikkatli belirlemelisiniz.
3Grup Özel Sağlık Sigortası neleri kapsar ?

Poliçe iki teminattan oluşur.

   1. Yatarak Tedavi : Ana Teminattır, poliçeden çıkarılamaz
   2. Ayakta Tedavi – Ek Teminattır, isteğe bağlıdır.

Yatarak Tedavi Teminatları

Yatarak tedaviler aşağıda belirtilen teminatları içermekte olup, özel ve genel şartlar çerçevesinde limitsiz ve %100 olarak karşılanır.

 • Cerrahi ve dahili yatışlar
 • Yoğun bakım
 • Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz
 • Koroner anjiyografi
 • Küçük müdahale giderleri
 • Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri

Ayakta Tedavi Teminatları

 • Doktor Muayenesi
 • İlaç
 • Tahlil ve Röntgen
 • İleri Tanı Yöntemleri
 • Fizik Tedavi

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası İlaç giderlerini ödemez. Çünkü bu devletin ödediği bir giderdir. Özel Sağlık Sigortalarında ise limiti ve kapsamı oranında ödenir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında ayakta tedavi paket olarak ve vaka başına ödenir. Vaka doktor muayenesi ile başlayan ve aynı tanı ve tedavi süreci dahilinde yapılan işlemler tek vaka olarak değerlendirilir.

Tamamlayıcı Sigortada Tahlil-Röntgen İleri Tanı Yaöntemleri ve Fizik Tedavi teminatları SGK kuralı gereği tek başlarına kullanılamaz, doktor muayenesi ile kullanılma zorunluluğu vardır. Bu teminatlar Özel Sağlık Sigortalarında ise doktorun sevk / talep yazısı doğrultusunda ödenir.