Grup Hayat Sigortası

1Grup Hayat Sigortası yaptırırken nelere dikkat etmelisiniz ?
 • Çalışan sayınızı eksiksiz bildirmelisiniz.
 • Çalışanlarınızın mavi yakalı ve beyaz yakalı ayrımlarını doğru bildirmelisiniz.
 • Şirketinizin faaliyet konusunu doğru bildirmelisiniz.
2Grup Hayat Sigortası teminatları nelerdir ?

Ana Teminatı

 • Kaza ve ecele bağlı vefat

Ek Teminatlar

Ek prim ödenmesi ile aşağıdaki teminatlar da poliçeye eklenebilir.

 • Hastalık sonucu maluliyet
 • Ek limitle kaza sonucu vefat ve maluliyet
 • Ek limitle toplu taşımalarda kaza sonucu vefat ve maluliyet
 • Kritik hastalıklar
3Grup Hayat Sigortalarında kapsam dışı kalan durumlar nelerdir ?
 • Sigortalının bir hava aracında görevle seyahat etmesi halinde vefat tazminatı ödenmez, sadece riyazi ihtiyat ödenir.
 • Aksine bir sözleşme ile sure kısaltılmamış ise poliçenin başlamasından itibaren üç yıl içindeki intihar sonucu vefat kapsam dışıdır. Üç yıl içindeki vefatlarda riyazi ihtiyat ödenir.
 • Sigorta poliçesinde lehdar ya da kanuni varisçi olan kişinin sigortalıyı öldürmesi ya da onun ölümünde suç ortağı olması lehdar ya da kanuni varisçiyi haktan mahrum eder, tazminat ölenin mirasçısına ait olur.
 • Aksine sözleşmeler yoksa savaş kapsam dışıdır. sigortalı savaş esnasında ve savaş hareketleri dolayısıyla ölürse, ölüm tarihindeki riyazi ihtiyatlar, ödeme tarihine kadar geçecek süreye ait teknik faizleriyle birlikte hak sahiplerine ödenir.
 • Aksine sözleşmeler yoksa;
   a. AIDS
   b. Nükleer, biyojik veya kimyasal silah kullanımı
   c. Nükleer, biyojik veya kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ya da sabotaj.
   d. Tedavi amaçlı olanlar hariç nükleer rizikolar sonucu ölüm.